за Христос

Защото видението се отнася за едно определено бъдещо време,
но бърза към изпълнението си и няма да излъже;
ако и да се бави, чакай го,
защото непременно ще дойде, няма да закъснее.

Слушай Авакум 2:3
Авакум 2:3

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:3:

Защото видението се отнася за определено време, бърза към края и няма да излъже. Ако се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее.
/Верен 2002/
Защото видението се отнася за едно определено бъдещо време,
но бърза към изпълнението си и няма да излъже;
ако и да се бави, чакай го,
защото непременно ще дойде, няма да закъснее.
/Библейско общество 2000/
Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време,
Но бърза към изпълнението си, и няма да излъже;
Ако и да се бави, чакай го,
Защото непременно ще дойде, няма да закъснее.
/Протестантски 1940/
защото видението се отнася още към определено време; то говори за свършека и няма да излъже; па и да се забави, чакай го, защото бездруго ще се сбъдне, няма да се отмени.
/Православен/
Защото видението е още за определено време,
Но бърза към свършъка, и няма да излъже:
Ако и да се бави, чакай го;
Защото непременно ще дойде, няма да закъснее.
/Цариградски/
For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie: though it tarry, wait for it; because it will surely come, it will not tarry.
/KJV/