за Христос

Божият отговор на Авакум
Господ ми отговори:
Напиши видението и го изложи ясно на дъсчици,
за да може да се чете бързо.

Слушай Авакум 2:2
Авакум 2:2

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:2: