за Христос

Горко на онзи, който казва на дървото: Събуди се!,
на безмълвния камък: Вдигни се!
Той ли ще го научи?
Ето, той е обкован със злато и сребро
и няма никакво дихание в него.

Слушай Авакум 2:19
Авакум 2:19

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:19:

Горко на онзи, който казва на дървото: Събуди се! - и на немия камък: Стани! Той ли ще го научи? Ето, той е обкован със злато и сребро и никакво дихание няма в него.
/Верен 2002/
Горко на онзи, който казва на дървото: Събуди се!,
на безмълвния камък: Вдигни се!
Той ли ще го научи?
Ето, той е обкован със злато и сребро
и няма никакво дихание в него.
/Библейско общество 2000/
Горко на онзи, който казва на дървото: Събуди се! -
На немия камък: Дигни се!
Той ли ще го научи?
Ето, той е обкован със злато и сребро,
И няма никакво дишане в него.
/Протестантски 1940/
Горко ономува, който казва на дървото: стани! и на безсловесния камък: събуди се! Ще научи ли той на нещо? Ето, той е обкован със злато и сребро; но дишане в него няма.
/Православен/
Горко на говорещия на дървото: Събуди се!-
На безгласния камик Дигни се!
То ли ще научи?
Ето, то е обкрито със злато и сребро,
И няма никакво дихание в него.
/Цариградски/
Woe unto him that saith to the wood, Awake; to the dumb stone, Arise, it shall teach! Behold, it is laid over with gold and silver, and there is no breath at all in the midst of it.
/KJV/