за Христос

Каква полза от изваяния идол,
че го е изваял художникът му? -
Или от летия идол, учителя на лъжата,
че творецът му уповава на делото си,
така че да прави неми идоли?

Слушай Авакум 2:18
Авакум 2:18

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:18:

Какво ползва изваяният идол, че го е изваял майсторът му? Или изленият идол, учител на лъжата, че който го е изработил, се уповава на изработката си, да прави неми идоли?
/Верен 2002/
Каква полза от изваяния идол,
че го е изваял художникът му? -
Или от летия идол, учителя на лъжата,
че творецът му уповава на делото си,
така че да прави неми идоли?
/Библейско общество 2000/
Какво ползва изваяният идол,
Та го е изваял художника му? -
Или леяният идол, учителят на лъжата,
Та уповава творителят му на делото си,
Тъй щото да прави неми идоли?
/Протестантски 1940/
Каква полза от истукан, - направен от художник, - от тоя излят лъжеучител, макар ваятелят, правейки неми кумири, да се осланя на произведението си?
/Православен/
Коя е ползата на изваяния,
Че образователят му го извая?-
На леяния и на учителя на лъжата,
Че делателят, уповава на делото си
Та да прави безгласни идоли?
/Цариградски/
What profiteth the graven image that the maker thereof hath graven it; the molten image, and a teacher of lies, that the maker of his work trusteth therein, to make dumb idols?
/KJV/