за Христос

Защото неправдата ти към Ливан ще те покрие
и изтребването на уплашените животни
поради кръвта на хората,
и насилието, извършено от тебе спрямо земята,
града и всичките му жители.

Слушай Авакум 2:17
Авакум 2:17

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:17:

Защото насилието над Ливан ще те покрие и изтребването на уплашените животни заради кръвта на хората и насилието над земята, над града и всичките му жители.
/Верен 2002/
Защото неправдата ти към Ливан ще те покрие
и изтребването на уплашените животни
поради кръвта на хората,
и насилието, извършено от теб спрямо земята,
града и всичките му жители.
/Библейско общество 2000/
Защото неправдата ти към Ливан ще те покрие,
И изтребването на уплашените животни,
Поради кръвта на човеците,
И насилието извършено от тебе на земята,
На града и на всичките му жители.
/Протестантски 1940/
Защото твоето злодейство на Ливан ще падне върху тебе, задето си изтребвал уплашени животни, задето си проливал човешка кръв, задето си опустошавал страната, града и всички живеещи в него.
/Православен/
Защото неправдата ти към Ливан ще те покрие,
И повреждението на животните ще те уплаши,
Заради кръвта на человеците
И неправдата ти на земята,
На града, и на всичките живеещи в него.
/Цариградски/
For the violence of Lebanon shall cover thee, and the spoil of beasts, which made them afraid, because of men's blood, and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein.
/KJV/