за Христос

Напълнил си се със срам, а не със слава;
пий и ти и нека се открие краекожието ти,
чашата на десницата Господня ще се обърне към теб
и гнусно безчестие ще бъде върху славата ти.

Слушай Авакум 2:16
Авакум 2:16

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:16:

Наситил си се със срам вместо слава; пий и ти, и нека се открие краекожието ти! Чашата на десницата ГОСПОДНА ще се обърне към теб и гнусно безчестие ще покрие славата ти.
/Верен 2002/
Напълнил си се със срам, а не със слава;
пий и ти и нека се открие краекожието ти,
чашата на десницата Господня ще се обърне към теб
и гнусно безчестие ще бъде върху славата ти.
/Библейско общество 2000/
Напълнил си се със срам, а не със слава;
Пий и ти, и нека се открие краекожието ти,
Чашата на десницата Господна ще се обърне към тебе,
И гнусно безчестие ще бъде върху славата ти.
/Протестантски 1940/
Ти се пресити със срам вместо със слава; пий прочее и ти и показвай срамоти, - и към тебе ще се обърне чашата на десницата Господня и посрамата на твоята слава.
/Православен/
Напълнил си се със срам нежели със слава:
Пий и ти, и нека се открие краекожието ти:
Чашата на десницата Господня ще се върне към тебе;
И бълвоч на безчестие ще е върху славата ти.
/Цариградски/
Thou art filled with shame for glory: drink thou also, and let thy foreskin be uncovered: the cup of the LORD's right hand shall be turned unto thee, and shameful spewing shall be on thy glory.
/KJV/