за Христос

Горко на онзи, който упоява ближния си -
на тебе, който изливаш яростта си, още и ги опиваш,
за да гледаш голотата им!

Слушай Авакум 2:15
Авакум 2:15

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:15: