за Христос

Защото земята ще бъде пълна
със знанието на славата Господня,
както водите покриват морето.

Слушай Авакум 2:14
Авакум 2:14

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:14: