за Христос

Ето, не е ли от Господа на Силите това,
че племената се трудят за огъня
и народите се мъчат за суетата?

Слушай Авакум 2:13
Авакум 2:13

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:13: