за Христос

Ти си намислил онова, което ще докара срам на дома ти,
като си изтребил много племена
и си съгрешил против собствената си душа.

Слушай Авакум 2:10
Авакум 2:10

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:10: