за Христос

На стражата си ще застана,
ще се изправя на кулата
и ще внимавам да видя какво ще ми говори Той
и какво да отговоря на изобличителя си.

Слушай Авакум 2:1
Авакум 2:1

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:1: