за Христос

Авакум 1   

1 Жалбата на Авакум
Изявеното пророчество, което пророк Авакум чу във видение:
2 Докога, Господи, ще викам, а Ти не искаш да слушаш?
Викам към Тебе за насилие, но не искаш да избавиш.
3 Защо ми показваш беззаконие
и ме правиш да гледам извращение?
Защото грабителство и насилие има пред мен,
има и каране, и спор се повдига.
4 Затова законът е отслабнал
и правосъдието не отива към победа;
защото нечестивите окръжават праведния
и правосъдието излиза извратено.
5 Божият отговор
Погледнете между народите, вникнете
и се учудете много;
защото Аз ще извърша едно дело в нашите дни,
което няма да повярвате, ако и да ви бъде разказано.
6 Защото Аз повдигам халдейците,
този лют и нетърпелив народ,
който минава през широчината на света,
за да завладее селища, които не са негови.
7 Страшни и ужасни са те;
съдът и властта им произлизат от самите тях.
8 Конете им са по-бързи от леопарди
и по-свирепи от вечерни вълци;
конниците им скачат отпуснато.
Да! Конниците им идват отдалеч,
летят като орел, който бърза да разкъсва.
9 Всички идат за насилие;
лицата им са насочени напред
и събират пленници като пясък.
10 Те се присмиват на царете
и първенците са за тях подигравка;
присмиват се на всяка крепост,
защото, като издигат грамади от пръст, я превземат.
11 Тогава духът му се изменя;
преминава като завоевател и върши нечестие,
като прави силата си свой бог.
12 Въпрос на Авакум - дали халдейците са по-грешни от Израел?
Не си ли Ти отвека, Господи, Боже мой, Святи мой!
Няма да умрем.
Ти, Господи, си ги определил да извършат Твоята присъда над нас;
и Ти, Могъщи, си ги поставил за наше наказание.
13 Тъй като очите Ти са много чисти, за да гледаш злото,
и не можеш да погледнеш извращението,
защо гледаш към беззаконниците
и мълчиш, когато нечестивият поглъща по-праведния от себе си?
14 И правиш хората като морските риби,
като гадините, които си нямат управител?
15 Халдеецът изтръгва всичките с въдица,
влачи ги в мрежата си
и ги събира в невода си;
затова се весели и радва.
16 По тази причина жертва на мрежата си
и гори тамян на невода си;
защото чрез тях делът му е тлъст
и ястието му - отбрано.
17 Но дали затова ще изпразва мрежата си
и ще престане от милост да убива постоянно народите?
Авакум: 1 2 3