за Христос

Втората най-важна заповед е тази: Обичай ближния си както себе си! Няма друга заповед, по-важна от тези.

Слушай Марк 12:31
Марк 12:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 12:31

Останалата половина на Десетте Божи заповеди ни учи да обичаме ближния си както себе си. И така, ние трябва да обичаме Бог повече от себе си, а ближния си - както себе си. Животът, който действително има смисъл, е онзи живот, който е насочен първо към Бог, а след това към другите. Тук въобще не става дума за материални неща. Само Бог е важен, а така също и другите хора.

Други преводи на Марк 12:31: