за Христос

Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата.

Слушай Йоан 8:44
Йоан 8:44

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 8:44

Сега Господ съвсем открито заявява, че техният баща е дяволът. Това не означава, че те се раждат от дявола по начина, по който вярващите

се раждат от Бог, а че са деца на дявола чрез подражание, както е казал Августин. Те показват връзката си с дявола, като живеят по начина, по който живее и той. Думите „желаете да вършите похотите на баща си“ показват намеренията или склонностите на техните сърца.

Дяволът е убиец на човека от самото начало. Той донесе смъртта както на Адам, така и на цялото човечество. Но той е не само убиец, но и лъжец. Той „не устоя в истината“, защото в него нямаше истина. Когато изрича лъжа, той говори само от това, което е в него. Лъжите са част от неговата същност. Той е лъжец и баща на лъжата. Юдеите приличат на дявола и по двата показателя. Те са лъжци, защото казват, че Бог е техният Баща, и претендират за благочестие и духовност, въпреки че животът им е пълен с нечестие.

Други преводи на Йоан 8:44:

Вашият баща е дяволът и вие искате да следвате желанията на баща си. Дяволът бе убиец от самото начало и никога не е стоял на страната на истината, защото в него няма никаква истина. Когато говори лъжи, той открива истинската си същност, защото е лъжец и баща на лъжите.
/Съвременен превод 2004/
Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от началото човекоубиец и не стоеше в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, от своето си говори, защото е лъжец и на лъжата баща.
/Верен 2002/
Ваш баща е дяволът и искате да постъпвате според пожеланията на баща си. Той беше убиец от началото и не устоя в истината, защото в него няма истина. За него да говори лъжа е естествено, защото е лъжец и баща на лъжата.
/Библейско общество 2000/
Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.
/Протестантски 1940/
Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата.
/Православен/
Вие сте от баща дявола, и похотите бащини си искате да правите. Той беше от край человекоубийца, и не устоя в истината; защото истина в него нема. Когато говори лъжата, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща.
/Цариградски/
Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.
/KJV/