за Христос

Убийството на юдейския цар Охозия
А Юдейският цар Охозия, като видя това, побегна през пътя на градинската къща. Ииуй се спусна след него и каза: Поразете и този в колесницата. И го поразиха в нагорнището на Гур, близо до Ивлеам; Охозия избяга в Магедон и умря там.

Слушай 4Царе 9:27
4Царе 9:27

Препратки:

Други преводи на 4Царе 9:27:

А юдовият цар Охозия, като видя това, побягна през пътя за градинската къща. И Ииуй го преследва и каза: Убийте и него в колесницата! И го раниха по нагорнището на Гур, близо до Ивлеам, и той побягна в Магедон и умря там.
/Верен 2002/
А Юдейският цар Охозия, като видя това, побегна през пътя на градинската къща. Ииуй се спусна след него и каза: Поразете и този в колесницата. И го поразиха в нагорнището на Гур, близо до Ивлеам; Охозия избяга в Магедон и умря там.
/Библейско общество 2000/
А Юдовият цар Охозия, като видя това побягна през пътя на градинската къща. И Ииуй се спусна подир него и рече: Поразете и тогова в колесницата. И поразиха го в нагорнището на Гур, близо до Ивлеам; и той побягна в Магедон и умря там.
/Протестантски 1940/
Иудейският цар Охозия, като видя това, побягна по пътя към къщата, която беше в градината. И спусна се подире му Ииуй и каза: удрете и него в колесницата. Това стана върху могилата Гур, близо до Ивлеам. И той побягна в Мегидон, и там умря.
/Православен/
А Охозия Юдинът цар като видя това побягна през пътя на къщата на градината. И погна след него Ииуй, и рече: Поразете и тогози в колесницата. И поразиха го в изхода на Гур, близу до Ивлеам; и побягна в Магедон, и умря там.
/Цариградски/
But when Ahaziah the king of Judah saw this, he fled by the way of the garden house. And Jehu followed after him, and said, Smite him also in the chariot. And they did so at the going up to Gur, which is by Ibleam. And he fled to Megiddo, and died there.
/KJV/