за Христос

Йоаким беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува единадесет години в Йерусалим; името на майка му беше Зевуда, дъщеря на Федайя от Рума.

Слушай 4Царе 23:36
4Царе 23:36

Препратки:

Други преводи на 4Царе 23:36:

Йоаким беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим. Името на майка му беше Зевуда, дъщеря на Федая от Рума.
/Верен 2002/
Йоаким беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува единадесет години в Йерусалим; името на майка му беше Зевуда, дъщеря на Федайя от Рума.
/Библейско общество 2000/
Иоаким бе двадесет и пет години на възраст, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Зевуда, дъщеря на Федаия от Рума.
/Протестантски 1940/
Иоаким беше на двайсет и пет години, когато се възцари, и царува единайсет години в Иерусалим; майка му се казваше Зебуда, дъщеря на Федаия, от Рума.
/Православен/
Двадесет и пет години бе на възраст Иоаким когато се въцари, и царува единадесет години в Ерусалим; и името на майка му бе Зевуда, дъщеря на Федая от Рума.
/Цариградски/
Jehoiakim was twenty and five years old when he began to reign; and he reigned eleven years in Jerusalem. And his mother's name was Zebudah, the daughter of Pedaiah of Rumah.
/KJV/