за Христос

4Царе 21:18-26   

18 И Манасия заспа с бащите си и беше погребан в градината на своята къща, в градината на Оза; и вместо него се възцари синът му Амон.
19 Царуване на Амон
Амон беше на възраст двадесет и две години, когато се възцари, и царува две години в Йерусалим; името на майка му беше Месулемета, дъщеря на Арус от Йотева.
20 Той върши зло пред Господа, както направи баща му Манасия.
21 Ходи напълно по пътя, по който ходи баща му, и служи на идолите, на които служеше баща му, и им се поклони.
22 Изостави Господа, Бога на бащите си, и не ходи по Господния път.
23 А слугите на Амон организираха заговор против него и убиха царя в собствената му къща.
24 Обаче народът от страната изби всички, които организираха заговора против цар Амон; и народът издигна сина му Йосия за цар вместо него.
25 А останалите дела, които извърши Амон, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.
26 И го погребаха в гроба му в градината на Оза; и вместо него се възцари синът му Йосия.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25