за Христос

И Ахаз заспа с бащите си в Давидовия град; а вместо него се възцари синът му Езекия.

Слушай 4Царе 16:20
4Царе 16:20

Препратки:

Други преводи на 4Царе 16:20: