за Христос

В дните на Израелевия цар Факей дойде асирийският цар Теглат-феласар и превзе Иион, Авел-вет-мааха, Янох, Кадес, Асор, Галаад и Галилея, цялата Нефталимова земя, и отведе жителите им пленници в Асирия.

Слушай 4Царе 15:29
4Царе 15:29

Препратки:

Други преводи на 4Царе 15:29:

А Осия, синът на Ила, направи заговор против Факей, сина на Ромелия, нападна го и го уби, и се възцари вместо него в двадесетата година на Йотам, сина на Озия.
/Верен 2002/
В дните на Израелския цар Факей дойде асирийският цар Теглат-феласар и превзе Иион, Авел-вет-мааха, Янох, Кадес, Асор, Галаад и Галилея, цялата Нефталимова земя, и отведе жителите им пленници в Асирия.
/Библейско общество 2000/
А Осия, син на Ила, направи заговор против Факея Ромелиевия син и като го порази, уби го, и сам се възцари вместо него в двадесетата година на Иотама, Озиевия син.
/Протестантски 1940/
Осия, син на Ила, направи съзаклятие против Ремалиевия син Факей, удари го и го уби, па се възцари вместо него в двайсетата година на Озиевия син Иоатам.
/Православен/
И направи Осия синът на Ила съзаклятие против Факея Ромелиевия син та го порази, и го уби, и въцари се вместо него в двадесетото лето на Иотама Озиевия син.
/Цариградски/
In the days of Pekah king of Israel came Tiglathpileser king of Assyria, and took Ijon, and Abelbethmaachah, and Janoah, and Kedesh, and Hazor, and Gilead, and Galilee, all the land of Naphtali, and carried them captive to Assyria.
/KJV/