за Христос

Тогава Манаим порази Тапса и всичко, което беше в нея, и околностите й от Терса. Порази я, понеже не му отвориха; и промуши всички бременни жени в града.

Слушай 4Царе 15:16
4Царе 15:16

Препратки:

Други преводи на 4Царе 15:16:

Тогава Манаим съсипа град Тапса и всичко, което беше в нея, и околностите й чак от Терса. Съсипа го, понеже не му отвориха, и разпори всички бременни жени в нея.
/Верен 2002/
Тогава Манаим порази Тапса и всичко, което беше в нея, и околностите й от Терса. Порази я, понеже не му отвориха; и промуши всички бременни жени в града.
/Библейско общество 2000/
Тогава Манаим порази Тапса и всичко що бе в нея, и околностите й, от Терса. Порази я понеже не му отвориха; и разпра всички бременни жени в нея.
/Протестантски 1940/
Менаим порази Типсах и всички, които бяха в него и в пределите му, като захванеш от Тирца, задето градът не отвори портите, разби го, и всички в него непразни жени разсече.
/Православен/
Тогаз порази Манаим Тапса и всичко що бе в нея, и пределите й от Торса, - понеже му не отвориха, за това я порази, - и всичките в нея непраздни жени разпра.
/Цариградски/
Then Menahem smote Tiphsah, and all that were therein, and the coasts thereof from Tirzah: because they opened not to him, therefore he smote it; and all the women therein that were with child he ripped up.
/KJV/