за Христос

Защото той владееше над цялата земя отсам реката, от Тапса чак до Газа - над всички царе отсам реката. Той имаше мир навсякъде около себе си.

Слушай 3Царе 4:24
3Царе 4:24

Препратки:

Други преводи на 3Царе 4:24:

Защото той владееше над цялата земя отсам реката Ефрат, от Тапса до Газа, над всичките царе отсам реката; и имаше мир навсякъде около себе си.
/Верен 2002/
Защото той владееше над цялата земя отсам реката, от Тапса чак до Газа - над всички царе отсам реката. Той имаше мир навсякъде около себе си.
/Библейско общество 2000/
Защото той владееше над цялата земя отсам реката, от Тапса дори до Газа, - над всички царе отсам реката; и той имаше мир навсякъде около себе си.
/Протестантски 1940/
защото той господаруваше над цялата земя отсам реката, от Типсах до Газа, над всички царе отсам реката, и имаше мир с всички околни страни.
/Православен/
Защото владееше над всичката земя отсам реката, над Тапса дори до Газа, над всичките царе отсам реката; и имаше мир от всякъде наоколо си.
/Цариградски/
For he had dominion over all the region on this side the river, from Tiphsah even to Azzah, over all the kings on this side the river: and he had peace on all sides round about him.
/KJV/