за Христос

И Йосафат заспа с бащите си и беше погребан при тях в града на баща си Давид; и вместо него се възцари синът му Йорам.

Слушай 3Царе 22:50
3Царе 22:50

Препратки:

Други преводи на 3Царе 22:50: