за Христос

Пророк Илия и сушата в Израел
А тесвиецът Илия, който беше от галаадските жители, каза на Ахаав: В името на живия Господ, Израелевия Бог, на Когото служа, ти заявявам, че през тези години няма да падне роса или дъжд освен чрез дума от мен.

Слушай 3Царе 17:1
3Царе 17:1

Препратки:

Други преводи на 3Царе 17:1:

А тесвиецът Илия, който беше от жителите на Галаад, каза на Ахав: Жив е ГОСПОД, Израилевият Бог, пред когото стоя - тези години няма да има нито роса, нито дъжд, освен по моята дума!
/Верен 2002/
А тесвиецът Илия, който беше от галаадските жители, каза на Ахаав: В името на живия Господ, Израелския Бог, на Когото служа, ти заявявам, че през тези години няма да падне роса или дъжд освен според дума от мен.
/Библейско общество 2000/
А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече на Ахаава: В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто служа, заявявам ти че през тия години няма да падне роса или дъжд освен чрез дума от мене.
/Протестантски 1940/
И (пророк) Илия Тесвитец, от галаадските жители, каза на Ахава: жив Господ, Бог Израилев, пред Когото стоя! През тия години няма да има нито роса, нито дъжд, освен по моя дума.
/Православен/
И Илия Тесвиецът, който бе от Галаадските жители, рече Ахааву: Жив Господ Бог Израилев пред когото предстоя, няма да бъде през тези години роса и дъжд освен чрез моето слово.
/Цариградски/
And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the LORD God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word.
/KJV/