за Христос

А слугата му Зимрий, началник на половината от военните му колесници, организира заговор против него, когато беше в Терса, и пиеше и се опиваше в къщата на домоуправителя си Арса в Терса.

Слушай 3Царе 16:9
3Царе 16:9

Препратки:

Други преводи на 3Царе 16:9:

И слугата му Зимрий, началник на половината му колесници, направи заговор против него. А той беше в Терса и пиеше и се беше напил в къщата на Арса, който беше управител над дома в Терса.
/Верен 2002/
А слугата му Зимрий, началник на половината от военните му колесници, организира заговор против него, когато беше в Терса, и пиеше и се опиваше в къщата на домоуправителя си Арса в Терса.
/Библейско общество 2000/
А слугата му Зимрий, началник на половината от военните му колесници, направи заговор против него, когато беше в Терса, та пиеше и се опиваше в къщата на домоуправителя си Арса в Терса.
/Протестантски 1940/
Против него направи съзаклятие Замврий, негов слуга и началник на половината колесници. Когато бе се напил в Тирца, у дома на Арса, нагледник на двореца в Тирца,
/Православен/
И направи съзаклятие против него рабът му Зимрий, началникът на половината на воинските колесници, като беше в Терса та пиеше и се опиваше в дома на Арса домостроителя си в Терса.
/Цариградски/
And his servant Zimri, captain of half his chariots, conspired against him, as he was in Tirzah, drinking himself drunk in the house of Arza steward of his house in Tirzah.
/KJV/