за Христос

Защото и те си издигнаха високи места и кумири, и ашери на всеки висок хълм и под всяко зелено дърво.

Слушай 3Царе 14:23
3Царе 14:23

Препратки:

Други преводи на 3Царе 14:23: