за Христос

В това време Соломон издигна високо място на Хамос, мерзостта на Моав, и на Молох, мерзостта на амонците, на хълма, който е срещу Йерусалим.

Слушай 3Царе 11:7
3Царе 11:7

Препратки:

Други преводи на 3Царе 11:7:

Тогава Соломон построи високо място за Хамос, гнусотията на Моав, на хълма пред Ерусалим, и на Молох, гнусотията на синовете на Амон.
/Верен 2002/
В това време Соломон издигна високо място на Хамос, мерзостта на Моав, и на Молох, мерзостта на амонците, на хълма, който е срещу Йерусалим.
/Библейско общество 2000/
В това време Соломон издигна високо мястото на Хамоса, мерзостта на Моава, и на Молоха, мерзостта на амонците, в хълма, който е срещу Ерусалим.
/Протестантски 1940/
Тогава Соломон съгради капище на Хамоса, моавска гнусотия, на планината, която е пред Иерусалим, и на Молоха, амонитска гнусотия.
/Православен/
Тогаз съгради Соломон високо място на Хамоса мерзостта на Моава в гората която е срещу Ерусалим, и на Молоха мерзостта на Амоновите синове.
/Цариградски/
Then did Solomon build an high place for Chemosh, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon.
/KJV/