за Христос

а на сина му ще дам едно племе, така че слугата Ми Давид да има винаги светилник пред мене в Йерусалим, в града, който избрах за себе Си, за да настаня там името Си.

Слушай 3Царе 11:36
3Царе 11:36

Препратки:

Други преводи на 3Царе 11:36:

А на сина му ще дам едно племе, така че слугата Ми Давид да има винаги светилник пред Мен в Ерусалим - града, който Аз си избрах, за да поставя там Името Си.
/Верен 2002/
а на сина му ще дам едно племе, така че слугата Ми Давид да има винаги светилник пред мен в Йерусалим, в града, който избрах за себе Си, за да настаня там името Си.
/Библейско общество 2000/
А на сина му ще дам едно племе, тъй щото слугата Ми Давид да има всякога светилник пред мене в Ерусалим, в града, който избрах за себе Си, за да настаня там името Си.
/Протестантски 1940/
а на сина му ще дам едно коляно, за да остане светилото на Моя раб Давида през всички дни пред лицето Ми в град Иерусалим, който Си избрах, за да пребъдва там името Ми.
/Православен/
А на сина му ще дам едно племе, за да има Давид рабът ми светилник всякога пред мене в Ерусалим, в града който избрах за себе си за да положа името си там;
/Цариградски/
And unto his son will I give one tribe, that David my servant may have a light alway before me in Jerusalem, the city which I have chosen me to put my name there.
/KJV/