за Христос

А Давид отговори на Михала: Пред Господа, Който предпочете мене пред баща ти и пред целия негов дом, за да ме постави вожд над Господния народ, над Израел - да! - пред Господа танцувах.

Слушай 2Царе 6:21
2Царе 6:21

Препратки:

Други преводи на 2Царе 6:21:

Тогава Давид каза на Михала: Пред ГОСПОДА, който избра мен вместо баща ти и вместо целия негов дом, за да ме постави за княз над ГОСПОДНИЯ народ, над Израил, пред ГОСПОДА играх.
/Верен 2002/
А Давид отговори на Михала: Пред Господа, Който предпочете мен пред баща ти и пред целия негов дом, за да ме постави вожд над Господния народ, над Израел - да!, - пред Господа танцувах.
/Библейско общество 2000/
А Давид каза на Михала: пред Господа, Който предпочете мене пред баща ти и пред целия негов дом, за да ме постави вожд над Господните люде, над Израиля, да! пред Господа играх.
/Протестантски 1940/
И каза Давид на Мелхола: пред Господа (ще играя; и благословен е Господ), Който ме предпочете пред баща ти и пред целия му дом, като ме постави за вожд на народа Господен, Израиля; пред Господа ще свиря и ще играя;
/Православен/
И рече Давид на Михала: Пред Господа който ме избра повече от баща ти, и повече от всичкия негов дом, да ме постави вожд на людете Господни, над Израиля, ей, пред Господа играх.
/Цариградски/
And David said unto Michal, It was before the LORD, which chose me before thy father, and before all his house, to appoint me ruler over the people of the LORD, over Israel: therefore will I play before the LORD.
/KJV/