за Христос

И така, Давид отиде там с двете си жени, езраелката Ахиноам и Авигея, бившата жена на кармилеца Навал.

Слушай 2Царе 2:2
2Царе 2:2

Препратки:

Други преводи на 2Царе 2:2: