за Христос

И така целият народ премина Йордан. След като царят премина, той целуна Верзелай и го благослови; и той се върна у дома си.

Слушай 2Царе 19:39
2Царе 19:39

Препратки:

Други преводи на 2Царе 19:39: