за Христос

Когато дойдеш, донеси наметалото, което съм оставил в Троада при Карп, и книгите, а особено пергаментите.

Слушай 2Тимотей 4:13
2Тимотей 4:13

Препратки:

Други преводи на 2Тимотей 4:13: