за Христос

този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса

Слушай 2Солунци 2:9
2Солунци 2:9

Препратки:

Други преводи на 2Солунци 2:9: