за Христос

към благоразумието си - себеобуздание, към себеобузданието си - твърдост, към твърдостта си - благочестие,

Слушай 2Петрово 1:6
2Петрово 1:6

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 1:6: