за Христос

Адораим, Лахис, Азика,

Слушай 2Летописи 11:9
2Летописи 11:9

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 11:9: