за Христос

Тогава Саул каза на слугата си: Добре казваш; нека да отидем. И така, отидоха в града, където беше Божият човек.

Слушай 1Царе 9:10
1Царе 9:10

Препратки:

Други преводи на 1Царе 9:10: