за Христос

Също и двете Давидови жени бяха пленени - езраелката Ахиноам и Авигея, бившата жена на кармилеца Навал.

Слушай 1Царе 30:5
1Царе 30:5

Препратки:

Други преводи на 1Царе 30:5: