за Христос

А Саул позна Давидовия глас и извика: Твоят глас ли е, сине мой, Давиде? И Давид отговори: Моят глас е, господарю мой, царю.

Слушай 1Царе 26:17
1Царе 26:17

Препратки:

Други преводи на 1Царе 26:17: