за Христос

А мъжете, които бяха с Давид, му казаха: Ето, нас тук в Юдея ни е страх, а колко повече, ако отидем в Кеила против филистимските войски!

Слушай 1Царе 23:3
1Царе 23:3

Препратки:

Други преводи на 1Царе 23:3: