за Христос

Както на тръгване за Македония те молих да останеш в Ефес, така и сега те моля да заръчаш на някои да не предават друго учение,

Слушай 1Тимотей 1:3
1Тимотей 1:3

Препратки:

Други преводи на 1Тимотей 1:3:

Искам да останеш в Ефес, както те молих настойчиво, когато бях на път за Македония, за да заповядаш на някои хора да спрат да проповядват лъжливи учения
/Съвременен превод 2004/
Както те помолих, когато отивах в Македония, да останеш в Ефес, за да заръчаш на някои да не предават други учения
/Верен 2002/
Както те молих, когато отивах в Македония, да останеш в Ефес, за да заръчаш на някои да не предават друго учение
/Библейско общество 2000/
Както те молих, когато отивах в Македония да останеш в Ефес, за да заръчаш на някои да не предават друго учение,
/Протестантски 1940/
Както на тръгване за Македония те молих да останеш в Ефес, така и сега те моля да поръчаш на някои да не проповядват друго учение,
/Православен/
Както те молих, когато отхождах в Македония да останеш в Ефес, за да заръчаш на некои си да не предават друго учение,
/Цариградски/
As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine,
/KJV/
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,
/KJV/