за Христос

Страданието заради правда
А най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри.

Слушай 1Петрово 3:8
1Петрово 3:8

Препратки:

Други преводи на 1Петрово 3:8: