за Христос

Почитайте всички; обичайте братството; от Бога се бойте, царя почитайте.

Слушай 1Петрово 2:17
1Петрово 2:17

Препратки:

Други преводи на 1Петрово 2:17: