за Христос

И ето Аодовите синове, които бяха началници на бащините домове на онези, които живееха в Гава, а бяха заведени в Манахат;

Слушай 1Летописи 8:6
1Летописи 8:6

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 8:6: