за Христос

а от Вениаминовото племе: Гава с пасбищата му, Алемет с пасбищата му и Анатот с пасбищата му; всичките им градове според семействата им бяха тринадесет града.

Слушай 1Летописи 6:60
1Летописи 6:60

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 6:60:

А от вениаминовото племе: Гава със землищата му и Алемет със землищата му, и Анатот със землищата му. Всичките им градове според родовете им бяха тринадесет града.
/Верен 2002/
а от Вениаминовото племе: Гава с пасбищата му, Алемет с пасбищата му и Анатот с пасбищата му; всичките им градове, според семействата им, бяха тринадесет града.
/Библейско общество 2000/
а от Вениаминовото племе, Гава с пасбищата му, Алемет {В Ис. Нав. 21:18, Алмон.} с пасбищата му, и Анатот с пасбищата му; всичките им градове, според семействата им, бяха тринадесет града.
/Протестантски 1940/
На останалите синове Каатови от челядите на това коляно дадоха по жребие десет града от дела на полуколяното Манасиево.
/Православен/
и, от Вениаминовото племе, Гава и предградията й, и Алемет и предградията му, и Анатот и предградията му: всичките им градове, според родовете им, тринадесет града.
/Цариградски/
And out of the tribe of Benjamin; Geba with her suburbs, and Alemeth with her suburbs, and Anathoth with her suburbs. All their cities throughout their families were thirteen cities.
/KJV/