за Христос

А те хвърлиха жребий за реда на служенето си, малък и голям, учител и ученик, наравно.

Слушай 1Летописи 25:8
1Летописи 25:8

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 25:8: