за Христос

И броят им заедно с братята им, обучени в Господните пеения, всичките изкусни, беше двеста осемдесет и осем души.

Слушай 1Летописи 25:7
1Летописи 25:7

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 25:7: