за Христос

всички те бяха синове на царския ясновидец в Божиите слова Еман, определен да свири високо с рога. И Бог даде на Еман четиринадесет сина и три дъщери.

Слушай 1Летописи 25:5
1Летописи 25:5

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 25:5:

Всички тези бяха синове на царския гледач в Божиите слова Еман, определен да издига рога. И Бог даде на Еман четиринадесет сина и три дъщери.
/Верен 2002/
всички те бяха синове на царския ясновидец в Божиите слова Еман, определен да свири високо с рога. И Бог даде на Еман четиринадесет сина и три дъщери.
/Библейско общество 2000/
всички тия бяха синове на царския гледач в Божиите слова Еман, определен да свири високо с рога. И Бог даде на Емана четиринадесет сина и три дъщери.
/Протестантски 1940/
Всички тия бяха синове на Емана, царски ясновидец, отредени по думите Божии, да възнасят слава. Бог бе дал Еману четиринайсет сина и три дъщери.
/Православен/
всички тези бяха синове на Емана царския гледач в Божийте слова, определен да възвишава рога. И даде Бог на Емана четиринадесет синове и три дъщери.
/Цариградски/
All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
/KJV/