за Христос

от Едутун, Едутуновите синове: Годолия, Езрий, Исая, Семей, Асавий и Мататия, шестима под наставлението на баща си Едутун, който пророкуваше с арфа и славословеше Господа;

Слушай 1Летописи 25:3
1Летописи 25:3

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 25:3:

От Едутун, синовете на Едутун: Годолия и Езрий, и Исая, и Асавия, и Мататия, и Семей, шестима, под ръководството на баща си Едутун, който пророкуваше с арфа и славеше и хвалеше ГОСПОДА.
/Верен 2002/
от Едутун, Едутуновите синове: Годолия, Езрий, Исая, Семей, Асавий и Мататия, шестима, под наставлението на баща си Едутун, който пророкуваше с арфа и славословеше Господа;
/Библейско общество 2000/
от Едутуна, Едутуновите синове: Годолия, Езрий, Исаия, Семей, Асавия и Мататия, шестима, под наставлението на баща си Едутуна, който пророкуваше с арфа и славословеше Господа;
/Протестантски 1940/
От Идитуна - синовете Идитунови: Гедалия, Цери, Исаия, Семей, Хашавия и Мататия, шестима, под ръководство на баща си Идитуна, който свиреше на гусла, за слава и хвала на Господа.
/Православен/
от Иедутуна, Иедутуновите синове: Годолия, и Иезрий, и Исаия, Семей, Асавия, и Мататия, шестима под наставлението на отца си Иедутуна, който пророчестваше с китари и славословеше Господа:
/Цариградски/
Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.
/KJV/