за Христос

от Асафовите синове: Закхур, Йосиф, Натания и Асарила, Асафови синове, под наставлението на Асаф, който пророкуваше по нареждане на царя;

Слушай 1Летописи 25:2
1Летописи 25:2

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 25:2:

от синовете на Асаф: Закхур и Йосиф, и Натания, и Асарила, синовете на Асаф, под ръководството на Асаф, който пророкуваше по наредбата на царя.
/Верен 2002/
от Асафовите синове: Закхур, Йосиф, Натания и Асарила, Асафови синове, под наставлението на Асаф, който пророкуваше по нареждане на царя;
/Библейско общество 2000/
от Асафовите синове: Закхур, Иосиф, Натания и Асарила, Асафови синове, под наставлението на Асафа, който пророкуваше по наредбата на царя;
/Протестантски 1940/
от синовете Асафови: Закур, Иосиф, Нетания и Ашарела, синове Асафови, под ръководство на Асафа, който свиреше по упътване на царя.
/Православен/
от Асафовите синове Закхур, и Иосиф, и Натания, и Асарила, Асафови синове, под наставлението на Асафа, който пророчествуваше под ръката на царя:
/Цариградски/
Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.
/KJV/