за Христос

Храмовите музиканти
При това Давид и военачалниците определиха за службата някои от Асафовите, Емановите и Едутуновите синове да пророкуват с арфи, псалтири и кимвали; а броят на онези, които се занимаваха с тази служба, беше:

Слушай 1Летописи 25:1
1Летописи 25:1

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 25:1:

И Давид и военачалниците отделиха за службата някои от синовете на Асаф и Еман, и Едутун да пророкуват с арфи и лири, и с кимвали; а броят на мъжете, които работеха в службата си, беше:
/Верен 2002/
При това Давид и военачалниците определиха за службата някои от Асафовите, Емановите и Едутуновите синове да пророкуват с арфи, псалтири и кимвали; а броят на онези, които се занимаваха с тази служба, беше:
/Библейско общество 2000/
При това, Давид и военачалниците определиха за службата някои от Асафовите, Емановите и Едутуновите синове да пророкуват с арфи, с псалтири и с кимвали; а броят на ония, които се занимаваха с тая служба беше:
/Протестантски 1940/
Давид и началниците на воинството отделиха за служба синовете Асафови, Еманови и Идитунови, за да песнопеят на гусли, псалтири и кимвали; отредени бяха за работа в службата си:
/Православен/
А Давид и князовете на войнството определиха в службата от Асафовите и Емановите и Иедутуновите синове да пророчествуват с китари и с псалтири и с кимвали; а числото на тези които се занимаваха в службата си беше:
/Цариградски/
Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
/KJV/