за Христос

а и тях цар Давид посвети на Господа заедно със среброто и златото, което беше отнел от всички народи: от Едом, от Моав, от амонците, от филистимците и от Амалик.

Слушай 1Летописи 18:11
1Летописи 18:11

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 18:11:

И тях цар Давид също посвети на ГОСПОДА заедно със среброто и златото, което беше отнел от всичките народи, от Едом и от Моав, и от синовете на Амон, и от филистимците, и от Амалик.
/Верен 2002/
а и тях цар Давид посвети на Господа, заедно със среброто и златото, което беше отнел от всички народи: от Едом, от Моав, от амонците, от филистимците и от Амалик.
/Библейско общество 2000/
па и тях цар Давид посвети на Господа, заедно със среброто и златото, което беше отнел от всичките народи, от Едом, от Моав, от амонците, от филистимците и от Амалика.
/Протестантски 1940/
Цар Давид ги посвети на Господа, заедно със среброто и златото, което беше отнел от всички народи: идумейци, моавци, амонитци, филистимци и амаликитци.
/Православен/
И тях постави цар Давид Господу със среброто и златото което донесе от всичките народи, от Едом, и от Моав, и от Амоновите синове, и от Филистимците, и от Амалика.
/Цариградски/
Them also king David dedicated unto the LORD, with the silver and the gold that he brought from all these nations; from Edom, and from Moab, and from the children of Ammon, and from the Philistines, and from Amalek.
/KJV/